De Kleine Planeet

Ruimte en aandacht voor ieder kind
Met anderen in gesprek gaan en naar elkaar luisteren. Samenwerken, maar ook je eigen individuele mogelijkheden ontwikkelen. Spelenderwijs je vaardigheden verbeteren; je opgedane kennis in de praktijk gebruiken. En samen met anderen vormgeven aan mooie maar ook verdrietige dingen van het leven. Aldus de pijlers van het jenaplanonderwijs: gesprek, werk, spel, viering. Welkom bij jenaplanschool de Kleine Planeet.

Theorie en praktijk
Op jenaplanschool de Kleine Planeet gaan theorie en praktijk hand in hand. Leren uit boeken is nodig, maar je moet ook ervaren wat je met die kennis kunt doen. Waarom rekenen met geld? Om in een winkel je wisselgeld te kunnen natellen. Als kinderen merken waarom kennis belangrijk is, zijn ze gemotiveerd om kennis op te nemen. Daarom bestaat een schooldag bij ons uit werkblokken:
• ’s morgens technische vaardigheden (‘gewoon’ leren, met accent op de leervakken als taal, rekenen, schrijven);
• ’s middags toepassen (‘wat doe je met die kennis in de praktijk’, met het accent op vakken als wereldoriëntatie, creatieve vorming, computergebruik).

We gaan ook de deur uit. We kijken naar wat past bij een thema en gaan dan bijvoorbeeld naar een museum, het mooie natuurgebied tegenover de school, een voorstelling, de Kolk, de fraaie schooltuin… Zo leren kinderen door te doen, en ontwikkelen ze zich in de praktijk, want onze visie is `de wereld is jouw klaslokaal´.

Gewoon goed onderwijs
Jenaplanonderwijs staat voor onderwijs op maat. Niet de leerstof is het uitgangspunt, maar het kind. De Kleine Planeet biedt de leerstof aan op verschillende manieren, aansluitend bij de individuele mogelijkheden van de kinderen. Want ieder kind is anders. We willen dat de kwaliteiten en capaciteiten die uw kind in huis heeft, worden aangesproken en benut. We zoeken met het kind de volgende stap om te leren en hoe gaat dat lukken.

Stamgroepen
Jenaplanonderwijs werkt met stamgroepen, groepen van drie verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar. Elk kind ervaart hoe het is om de jongste te zijn, de middelste of de oudste. Je klein en groot voelen, hulp vragen en geven, verantwoordelijkheid nemen op verschillende niveaus… We leren van, aan en met elkaar. Daarmee komen we tegemoet aan wat de kinderen hebben te leren, maar leren kinderen ook dat ze niet ‘klaar’ zijn met een werkje, maar dat ze zelf actie kunnen ondernemen om nog meer te leren of onderzoeken. Daar hebben we elkaar als groep bij nodig. Zo leren kinderen ook hoe ze om kunnen gaan met zichzelf en met de ander/de anderen. Een jenaplanschool is een school waar je leert samenleven.

De stamgroepen zijn als volgt samengesteld:
• groep 0, 1 en 2
• groep 3, 4 en 5
• groep 6, 7 en 8

Kringen
Belangrijk in ons onderwijs zijn de kringen. Gezamenlijk beginnen aan de dag, en ook weer samen afsluiten. Wat gaan we doen? En wat hebben we geleerd? Heel belangrijk, want kinderen hebben reflectie en handreikingen nodig om structuur te geven aan hun bezigheden, en te leren uit hun ervaringen. Daarnaast hebben kringen een specifieke invulling – die vaak zijn voorbereid door de kinderen zelf – zoals de vertel-, de boeken- en de presentatiekring, de actualiteitenkring en de klassenvergadering.

Durven loslaten
Jenaplanonderwijs streeft ernaar kinderen waar mogelijk los te laten, en door eigen ervaringen te laten leren. Elk kind krijgt maximale ruimte voor z’n eigen ontwikkeling, maar leert uiteraard ook om samen te werken en zich aan te passen aan anderen. De Kleine Planeet begeleidt en stimuleert kinderen bij het vinden van dat evenwicht. Stap voor stap leert ieder kind z’n verantwoordelijkheden kennen, en z’n vrijheid op een goede manier gebruiken. Belangrijk voor nu, belangrijk voor de toekomst.

Saamhorigheid
De Kleine Planeet is trots op de knusse sfeer en de saamhorigheid op school. We doen het samen, kinderen, stamgroepleiders en ouders. Stamgroepleiders scholen zich regelmatig bij op individueel niveau of in teamverband. In kleinere werkgroepen worden door hen thema’s voorbereid en wordt gewerkt aan een rijk onderwijsaanbod. Ouders helpen met lezen of met het opzetten van de schoolbibliotheek. Sommigen nemen deel aan een werkgroep, zoals de werkgroep ‘communicatie’, ‘tuin’ of ‘verkeer’. Er zijn ouders die een groepje kinderen begeleiden, zoals bij het talentatelier of het kinderparlement.

Zo zien we dat ieder zijn talent en betrokkenheid inzet en we samen staan voor een school waar het draait om krachtig onderwijs aan prachtige kinderen.

Uw kind aanmelden
Fijn dat u geïnteresseerd bent in Jenaplanonderwijs, en dan met name voor Jenaplanschool de Kleine Planeet (locaties Bekkumer en Voorstad). Via dit emailadres: dkp@zinderonderwijs.nl, kunt u contact opnemen voor een gesprek of rondleiding op één van de beide locaties. U kunt ook uw kind aanmelden voor jenaplanschool de Kleine Planeet via het aanmeldformulier. Dit formulier is een aanmeldingsformulier en geen inschrijfformulier. Zodra u het formulier naar de Kleine Planeet heeft gestuurd nemen wij contact met u op.

Klik hier voor onze schoolgids: Schoolgids 2023-2024

 

Team De Kleine Planeet 2023 – 2024