Medezeggenschapsraad

MR

De MR (Medezeggenschapsraad) spreekt met het schoolbestuur over onderwerpen die de school betreffen. De MR spreekt namens de ouders, het personeel en de kinderen. De MR kan advies geven en voor een aantal besluiten is zelf wettelijke instemming van de MR nodig. De MR kan ook zelf zaken signaleren en op de agenda plaatsen en mag ongevraagd standpunten innemen of voorstellen doen.

De MR bestaat voor de helft uit mensen die het personeel vertegenwoordigen. Als u wilt dat iets bij de MR besproken wordt, dan kunt u dit aan de leden van de MR leden laten weten door een mail te sturen naar:  mr@dekleineplaneet.nl
Bij vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk ook bij ons terecht.

Tot slot wijzen we u er op dat de notulen en agenda’s van de MR vergaderingen openbaar zijn en dus door u ingezien mogen worden. Ook de MR overleggen zijn openbaar dus als u wilt, kunt u deze bijwonen. Dit moet u wel van te voren aangeven bij de voorzitter. De data van de overleggen staan op de jaaragenda.

Jaarplanning MR 23-24 DKP