Peutergroep Bekkumer

Peutergroep De Kleine Planeet, locatie Bekkumer

Peutergroep is geopend gedurende 48 weken per jaar; De peutergroep is gesloten in week 2,3 en 4 van de zomervakantie van de school alsmede tussen Kerst en Nieuwjaar.

Opvang op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Brengen tussen 08.30 en 08.45 uur en halen tussen 12.15 uur en 12.30 uur.
Tevens kunnen peuters gebruikmaken van voorschoolse opvang van 07.15 tot 8.30 uur.

peuterbekkumer@dekleineplaneet.nl
Peutergroep +31 6 11207106

 

Wederkerigheid
De gemeente Deventer wil alle kinderen de kans bieden om naar een peuteropvang te gaan, ongeacht de inkomenssituatie van hun ouders. Daarom kunnen ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming krijgen van de gemeente Deventer. In ruil daarvoor verwacht de gemeente van hen dat zij zich inzetten voor de maatschappij. Op basis van deze wederkerigheid betaalt de gemeente de kosten voor twee dagdelen peuteropvang aan DOK13. Als u gebruik wilt maken van deze financiering verzoeken wij u dit aan te geven op het digitale inschrijfformulier op www.dok13.info

Alle producten worden in 12 maandelijkse gelijke termijnen in rekening gebracht.
Het is mogelijk om op de site van de belastingdienst een proefberekening te maken: www.toeslagen.nl