Kinderparlement

Kinderparlement en Klassenvergadering

Op de Kleine Planeet nemen we kinderen serieus en daarbij zijn de (twee)wekelijkse vergaderingen onontbeerlijk. In de klassenvergadering worden  ambities besproken, creativiteit gestimuleerd en ideeën concreet gemaakt.

Bij een klassenvergadering spelen kinderen de hoofdrol. Eentje is voorzitter, een kind is de secretaris en een kind is de penningmeester. De overige kinderen zijn deelnemers. De stamgroepleider is de regisseur van het hele gebeuren en leidt kinderen verder op in deze rollen.

In het te vormen kinderparlement nemen een ouder,  de directeur van de school en een aantal kinderen deel. Zij overleggen een keer in de maand op vrijdagochtend met elkaar. De afspraken uit dit parlement worden weer in de klassenvergadering met alle kinderen gedeeld.

Kernwaarden die horen bij de klassenvergadering en het kinderparlement zijn democratie, participatie en identiteit.

Democratie:
Kinderen leren om op de juiste manier om te gaan met verschillende opvattingen. Daarbij worden ze getraind op het gebied van sociale vaardigheden. Kunnen luisteren, je mening kunnen uiten, om gaan met kritiek en kunnen discussiëren en debatteren.

Participatie:
Kinderen moeten meedoen en meedenken in de stamgroep, de school en daarbuiten. Er wordt gewerkt aan betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Kinderen krijgen door wat hun eigen rol in het groepsproces is en hoe er oplossingsgericht gedacht kan worden.

Identiteit:
Een kind stelt vragen als; wie ben ik? Waar wil ik bij horen? Waar wil ik me voor inzetten? Het vormen van het zelfbeeld, het beeld dat het kind van de maatschappij heeft en welke vormen van levensbeschouwing er zijn horen ook bij de klassenvergaderingen.